NEN 3140 - PERIODIEKE INSPECTIE

Zowel voor bedrijven als particulieren


IMG_0113

Algemeen

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrische installaties. De periodieke inspectie conform de NEN 3140 of NEN 50110 is hiervoor de richtlijn.

De NEN 3140 inspectie heeft als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid hiervoor is gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor:

Wat er geïnspecteerd dient te worden.
Waaruit bestaat de inspectie, visueel, metingen en beproevingen en wat wordt er eventueel niet uitgevoerd.
Wat is de inspectietermijn.
Wordt er gebruik gemaakt van de steekproef en waaruit bestaat die eventueel uit.
Belangrijk is vooral het vastleggen van keuzes; wanneer de installatie bijvoorbeeld conform de index om de 4 jaar geïnspecteerd dient te worden, maar dat er door omstandigheden gekozen wordt om de inspectie na 5 jaar uit te voeren (renovatie van de installatie) is het belangrijk om dit vast te leggen.

Mocht er een ongeval gebeuren dan kan dit voorgelegd worden aan de arbeidsinspectie, dus een goede onderbouwing is dan belangrijk. Men ziet dan dat je in ieder geval niet nalatig bent geweest, je hebt er goed over nagedacht.

Periodieke NEN 3140 inspectie
De periodieke inspectie van de vaste installatie gaat verder dan visuele inspectie en meten en beproeven. Vooral het spanningsloos maken van installaties of installatiedelen vergt een goede planning. Om dit in goede banen te leiden wordt hiervoor vaak eerst een NEN 3140 inspectieplan gemaakt.

Heeft u een vraag?

024-8455008


Waarom moet een NEN 3140 inspectie uitgevoerd worden?

  • Voldoet de installatie nog aan de norm, bedoeld wordt de norm van aanleg
  • Voldoet de aan de staat van onderhoud qua veiligheid
  • Voldoet de installatie nog aan de functionaliteit

Na de NEN 3140 inspectie waarin men de gebreken en defecten opspoort dienen deze te worden vastgelegd in een rapport. Uit dit rapport volgt een goed beeld over de staat van de installatie qua functionaliteit en qua veiligheid.

Ook iets wat in het rapport vermeld dient te worden onder vermelding van redenen is welke installatiedelen niet zijn geïnspecteerd.

De opdrachtgever dient de gebreken en defecten binnen de gestelde termijnen te herstellen, ook dit dient hij vast te leggen. Mocht het nodig zijn dan kan hij dit aan het bevoegd gezag tonen.

De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van het Criteria Voor Toezicht. Het geeft u inzicht in de veiligheid van uw elektrische installatie. Deze inspectie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm NEN 3140. Doordat onze inspecteurs voldoen aan de richtlijnen van het SCIOS komen ook de Arbotechnische verplichtingen aan bod.

ver.

IMG_0113

Heeft u een vraag?

024-8455008