LED VERLICHTING

LED-lamp-philips

voordelen

Goede verlichting is van cruciaal belang. Het is bepalend voor de sfeer, ons welzijn en onze prestaties. Maar het zegt zoveel meer. In verschillende omgevingen heeft licht een andere functie: van het versterken van vormen tot het verhogen van het veiligheidsgevoel en het creëren van ruimte. Hierbij biedt ledverlichting onbegrensde mogelijkheden.

Voordelen van led:

Led is zeer energiezuinig
Led heeft een lange levensduur
Led geeft zeer krachtig licht
Geen schadelijk infrarood en ultraviolet licht met Led
Met Led vele designmogelijkheden
Eenvoudig regelbare lichtsterkte met Led

Heeft u een vraag?

024-8455008

Doelgericht advies

RTE werkt met de ledproducten van Philips. Daarmee staan wij garant voor vernieuwende oplossingen die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Natuurlijk bent u daarbij verzekerd van een deskundig advies. Welke functie heeft licht in uw gebouw? En wat is de invloed op de gebruikers? Onze adviseurs denken met u mee, zorgen voor een uitgekiend lichtplan en verzorgen de complete installatie.

VLUCHTWEG

Heeft u een vraag?

024-8455008
noodverlichting VB

Regelgeving en normering:
In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden kort toegelicht:
Het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
De Arbo-wet
De Normering
Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Arbo-wet
In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. Zo dient deze onder andere te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen.
Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Heeft u een vraag?

024-8455008